No more plastic soup please!

(Zie onderstaande Nederlandse tekst)

The international theme of Earth Day 2018 is Ending Plastic Pollution. When we think of plastic, we most likely think of the insane amounts of plastic trash that end up in the world’s oceans, damaging marine life and ecosystems, littering beaches and waterways. Plastics also get into our food chain and are associated with hormone disruption in the human body.

With China’s recent decision to no longer recycle the world’s plastics, this crushing problem is now in our thoughts more than ever, as each nation must decide what to do with all of that plastic.

By 2050, it is estimated that there will be more plastic in the
world’s oceans than fish. Every human being on earth depends on
the oceans. We have the responsibility to protect the oceans and
their inhabitants so they remain for future generations.
~Earth Day Network

Logo PSF (1)Given the international theme of Earth Day 2018, we are pleased to announce that the Plastic Soup Foundation will also participate in Earth Day The Hague. Founded in 2011, The Dutch Plastic Soup Foundation has a theme of “No Plastic Waste in our Waters.”

In our oceans and seas there is an ever increasing amount of plastic trash. This comes from trash that is thrown on the streets, leftover fish nets that are not cleaned up, but also through washing synthetic clothing or through brushing your teeth. All these different types of plastic form  what is known as “plastic soup” in our seas and oceans.

Plastic Soup Foundation wants to do something about it!

Here is a partial list of their campaigns against plastic waste:

Beat the Microbead

My Little Plastic Footprint App

Ocean Clean Wash

Here are the three tenets of the Plastic Soup Foundation:

Be aware: The Plastic Soup Foundation constantly draws attention to plastic soup through campaigns, news articles and social media.

Get educated: Anyone who wants to find out more about plastic soup is in the right place when they come to us. For instance in 2016 Plastic Soup Foundation developed educational programs for primary schools and secondary schools. In addition we work together with experts, politicians, organizations, universities and companies which have similar missions or visions.

Find solutions: The Plastic Soup Foundation stimulates all possible (innovative) solutions which help tackle the causes of plastic soup at source. Measures which prevent plastic entering the environment, water and eventually ending up in the sea have the greatest impact in our opinion. This includes reducing the amount of single-use consumer plastics, the development of a Plastic Footprint for companies as well as smart devices which collect plastic in waterways.

Please visit the Plastic Soup Foundation website to learn more. And of course, you can visit their stand at Earth Day The Hague 2018 on Saturday, April 21st, from 10.00 am-3:00pm, Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154.

NEDERLANDS

Het internationale thema van de Dag van de Aarde 2018 is “Plastic Vervuiling Stoppen”. Wanneer wij aan plastic denken, denken wij vooral aan de enorme hoeveelheid plastic afval dat terechtkomt in oceanen, het zeeleven en ecosystemen beschadigt en stranden vervuilt. Plastic komt ook terecht in onze voedselketen en dit wordt geassocieerd met hormoon schommelingen in het menselijk lichaam.

Door de recente beslissing van China om te stoppen met het recyclen van plastic, is dit verwoestende probleem nu nog belangrijker voor ons, omdat elk land moet besluiten wat er met al dat plastic gaat gebeuren.

Naar schatting zal er in 2050 meer plastic in de oceanen zijn dan vissen. Elk mens op aarde is afhankelijk van oceanen.  Het is onze verantwoordelijkheid om de oceanen en het zeeleven te beschermen, zodat deze behouden blijven voor toekomstige generaties.
~Dag van de Aarde Netwerk

In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Dit komt van afval wat we op straat weggooien, visnetten die achterblijven, maar ook door het wassen van synthetische kleding of door je tanden te poetsen. Al deze verschillende soorten plastic vormen samen in de zeeën en oceanen de plastic soep.

Geen plastic in onze water!

Dat is de missie van de Nederlandse Plastic Soup Foundation, die in 2011 werd opgericht. Inmiddels behoren we volgens de internationale pers tot ‘One of the leading advocacy groups to tackle plastic pollution.’ Daarbij halen we geen plastic uit het water. We zorgen dat het er niet (meer) in komt. Dit doen we door een vaste aanpak:

Be aware: De Plastic Soup Foundation vraagt continu aandacht voor de plastic soup via campagnes, nieuwsberichten en social media.

Get educated: Wie zich wil verdiepen in de plastic soup is bij ons aan het goede adres. Zo ontwikkelden we in 2016 gastlessen voor basisscholen en het voortgezet onderwijs. In 2017 zijn we gestart met het ontwikkelen van een nieuw digitaal educatieprogramma voor het basisonderwijs, mede mogelijk gemaakt door Aldi. Verder werken wij samen met deskundigen, politici, organisaties, universiteiten en bedrijven die een aansluitende missie of visie hebben.

Find solutions: Plastic Soup Foundation stimuleert alle mogelijke (innovatieve) oplossingen die helpen om de plastic soup aan de bron te bestrijden. Maatregelen die voorkomen dat plastic in het milieu, water en uiteindelijk in zee terechtkomt hebben wat ons betreft de meeste impact. Denk hierbij aan het terugdringen van single-use consumentenplastics, de ontwikkeling van een Plastic Footprint-scan voor bedrijven maar ook installaties die op een slimme wijze plastic afvangen in rivieren.

Samenwerken?

Zou u met ons willen samenwerken? Heeft u een initiatief of wilt u een actie ondersteunen?  Hier ziet u een aantal manieren om zelf in actie te komen als particulier of als bedrijf.  U kunt ook direct met ons contact opnemen.

Bezoek Plastic Soup Foundation tijdens Dag van de Aarde Den Haag op zaterdag 21 april, 2018, 10.00-15.00 uur in de Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154.

Coming to your neighborhood soon! A public refrigerator . . .

A project to address food waste and poverty

Did you know that the Dutch waste 2.5 billion euros a year in food? We throw  away one million loaves of bread a day in the Netherlands alone!

You can imagine how many people would be able to have breakfast and / or lunch every day if this food was passed on rather than tossed. The unnecessary disposal of food is not only a waste but also bad for the environment and everyone’s wallet. At the same time 2.5 million people still live below the poverty line in the Netherlands. Those two things should not be able to coexist.

Luckily, there is an organization (name still going through the copyright process) that wants to try to reduce the gap between these two issues with a remarkably simple plan: a public refrigerator.

TeGek02X4482Spearheading this project is entrepreneur, do-gooder and actress Arna van der Sloot.

Arna will be at Earth Day The Hague on Saturday April 21st, 2018 to tell us more about the initial success of the refrigerator pilot project and her plan to expand into neighborhoods throughout The Hague.

Here is the concept: A refrigerator is placed at various community centers, churches and mosques for people in the area to drop off left over food. Once a day, the remaining prepared fresh produce is collected by a volunteer from affiliated catering establishments. The containers are then stickered by the catering staff according to the rules of the Commodities Act using the specially designed and supplied stickers. The volunteer at the location ensures that the special (sustainable) trays are sealed properly in the fridge. Anyone who deems it necessary is free to take food out of the fridge that he or she needs. Potential users of the free food program include homeless people, people who are (temporarily) unemployed, students, the elderly, and others. It is up to people to decide whether they can claim the food;  we do not pass judgment on that. In this way we continue to fight food waste while by providing a free fresh meal for those who are (temporarily) struggling to make ends meet. A win-win situation!

Een project tegen armoede en voedselverspilling

Nederlanders verspillen per jaar 2,5 miljard euro aan voedsel. We gooien in Nederland per dag alleen al 1 miljoen broden weg! U kunt zich voorstellen hoeveel mensen daar elke dag van zouden kunnen ontbijten en/of lunchen. Het onnodig weggooien van voedsel is niet alleen zonde maar ook slecht voor het milieu en ieders portemonnee. Tegelijkertijd leven er in Nederland nog steeds 2,5 miljoen mensen onder de armoedegrens. Die twee dingen zouden niet naast elkaar moeten kunnen bestaan. Wij willen proberen met dit plan het gat tussen die twee zaken iets te verkleinen.

Het is een vitrinekoelkast die bij een buurtcentrum, een kerk, een moskee of een andere locatie  wordt neergezet. Een maal per dag worden de overgebleven bereide versproducten bij aangesloten horecagelegenheden opgehaald door een vrijwilliger. De bakjes zijn dan door de horecamedewerkers volgens de regels van de warenwet gestickerd  met behulp van de speciaal ontworpen en meegeleverde stickers.

De vrijwilliger van de locatie zorgt ervoor dat de speciale (duurzame) bakjes geseald in het koelkastje worden gezet. Iedereen die het nodig acht is vrij om uit het koelkastje te halen waar hij behoefte aan heeft. Dat kunnen dak -en thuislozen zijn, mensen die (tijdelijk) werkeloos zijn, studenten, ouderen, enz.  Het is aan mensen zelf om te beoordelen of ze aanspraak kunnen maken op het eten, wij vellen daar geen oordeel over.  Op deze manier gaan we voedselverspilling verder tegen én helpen we mensen die (tijdelijk) in zwaar weer zitten aan een gratis verse maaltijd.

Initiatiefnemer Arna van der Sloot (zie foto boven) doet mee met Dag van de Aarde. Je kan meer over haar geweldige project leren tijdens Internationale Dag van de Aarde op zaterdag 21 april, 10.00-15.00 uur in de Christus Triumfatorkerk. Juliana van Stolberglaan 154.

Today (Feb 21st) is worldwide Plastic-Free Day

plastic-pollution-river.jpg.653x0_q80_crop-smart

Image source: Mother Nature Network

We’ve all seen images like this one; sometimes online and sometimes in person. We know plastics are a problem. What can we do about it? Well here’s an idea.

Did you know that February 21st (today) is Worldwide Plastic-Free Day? What would a day without plastic look like? The makers of this challenge are not suggesting you dump all those Legos and not use your smart phone. Afterall, I couldn’t even share this challenge and you couldn’t read it if we truly didn’t touch plastic today, since almost everything we use to access the internet has plastic in it.  But, what if you consciously abstained from bringing any more plastic into your life for this one day?

Here’s the challenge:

  • Don’t purchase ANYTHING made of plastic on this one day
  • Just say no ‘to single-use plastics’ like cups, stir-sticks, grocery bags, water bottles, etcetera.
  • Avoid using any products containing microplastics and plastic microfibers (this potentially includes bath beads , face scrubs containing microbeads and even fleece clothing)
  • Bring along replacements for single-use plastics: your own reusable coffee mug, water bottle, eating utensils and yes, your own straw! (You can get paper, reed or even metal straws these days)

 

Worldwide Plastic-Free Day is organized by Broadreach, an education-based company located in North Carolina, in the United States. Want to take the pledge today? Sign up here.

Perhaps you are just reading this post now and the day is half over. You could still take the challenge tomorrow or the day after that and experience what a day without new plastics would be like.

Source: Mother Nature Network website

During our Hague celebration of Earth Day 2018 (Saturday, April 21st, 2018), two Italian expats will be giving a workshop on how to move toward a waste-free lifestyle. Follow our blog for updates!

 

 

Our Sponsors!

Have you heard these before?
Think globally, act locally
Buy locally . . .support your local economy
It takes a village to . . . .
There’s no free lunch in life . . .
Everybody needs a helping hand

All of these apply to Earth Day as well. Without the help of partners, community volunteers and sponsors, Earth Day The Hague 2016 would not be possible.

Thus, we would like to give credit where credit is due.

Earth Day The Hague has received the gracious support of the following organizations:

CTK-logoChristus Triumfatorkerk has chosen to sponsor Earth Day The Hague by making it a church-supported activity and providing their entire site for our use.Since the church relies on income gained from room rentals to cover the costs of maintaining such a large building, this is quite a generous gift! Speaking of ‘buying locally’,  are you planning a meeting or event and looking for a location? Consider renting at the Christus Triumfatorkerk.

 

LogoDDH      Duurzaam Den Haag signed on as a co-coordinator for ‘Haagse Dag van de Aarde’ or Earth Day The Hague 2016. This means they dedicated employee hours to help with coordination, planning and PR and contributed to the overall budget. This has allowed Earth Day The Hague 2016 to expand its program, including  more workshops and the addition of  keynote speaker Maurits Groen on Friday, April 22nd at 14:00. This means a broader audience and hopefully more visitors to attend workshops and visit the environmental non-profit and eco market booths. Special thanks go to Lennart van der Linde, who was the main coordinator from Duurzaam Den Haag for this event.

156714_fullimage_logo_nlEvents are fun to plan and a joy to visit, but as the saying goes, there’s no free lunch in life. Everything has costs, and when planning a public even, those costs can really add up! Thus, we are thankful for the generous donations received from two grants by Fonds1818 and The Gemeente Den Haag.
These funding organizations are approached by many a group and they must decide whom they will support. We are thankful that they viewed Earth Day The Hague 2016 worthy of funding.

joe-contact_medium

Joe’s Groente en Fruit Theresiastraat 236

We are also happy to report that two Bezuidenhout businesses have sponsored our event: Joe’s Groente en Fruit Shop  located at Theresiastraat 236 and Bakkerij Hans en Frans Hessing, located at Theresiastraat 131 . This means the vegetables and herbs going into that lovely Syrian soup and salad will be sourced from a local business, as well as from pesticide-free origins. And the bread for sandwiches will be baked by your local baker!

 

 

theresiastraat_binnen-g

Bakkerij Hans en Frans Hessing Theresiastraat 131

 

And last but certainly not least, we can not pull off such an event without a team of volunteers! We have approximately 25 volunteers working to make this event a success. And yes: It does take a village to bring Earth Day to The Hague.

Toelichting Workshops

Please be aware that this list is from our 2016 event. The 2018 workshops are still to be dertermined. Please  SAVE THE DATE! Saturday, April 21st, 2018, 10:00am-3:00pm (11.00-15.00 u)

2016 program: Zaterdag 23 april, 2016
Haagse Dag van de Aarde Workshops


Room/ Zaal 1: Eigen Zeep maken/ Make your own soap

11:00-12:00 uur

Room/ Zaal 1: Naai Atelier (doorlopend) Sewing Atelier
(ongoing)

Room/ Zaal 2: Gemeente Den Haag Municipality of The Hague
11:00-12:00 uur
Hoe gaat Den Haag met zijn afval om? Hoeveel wordt gescheiden en hoe? Waar kunnen mensen hun afval kwijt? Waar wil de gemeente naartoe en waarom? Hoe kunnen initiatieven in de stad daaraan bijdragen? Wat zijn knelpunten en mogelijke oplossingen daarvoor? Wat willen Hagenaars zelf?

Room 4/ Zaal 4: 070 Energiek / Energie Party (Energy Party)
11:00-12:00 uur
Tijdens een EnergyParty ontdek je welke mogelijkheden er zijn om je energieverbruik te verlagen. We doen dit door de energierekeningen bij elkaar te leggen en een leuk spel te spelen. Hierbij ontdek je samen met de andere deelnemers welke mogelijkheden er zijn om minder energie te verbruiken en ontwikkel je inzicht in de specifiek voor jou interessante maatregelen. Zo leer je bijvoorbeeld wat efficiënter verwarmen of LED-verlichting je kan opleveren. Tijdens de EnergyParty helpen de kennis van je medespelers en de spelkaarten je om een goed inzicht in je eigen energieverbruik te ontwikkelen.

Om mee te kunnen doen aan de EnergyParty is het belangrijk om je energierekening mee te nemen. Square / Plein: Repair Kids and Karin Nolman art workshops (ongoing)

Room/ Zaal 6: Kledingruil/ Clothing Exchange Kleed je duurzaam in stijl!
11:00-12:30 uur
Clean out your closet and bring your gently-used clothing to exchange with others! Get something new-to-you and give your clothing a second life through a new owner! Please invite friends!

Aanmelden kan via zusteen@gmail.com of het Facebookevent: https://www.facebook.com/events/1732118820359203/

You can register via zusteen@gmail.com or the Facebook event: https://www.facebook.com/events/1732118820359203/

Je kunt ook kledingaccessoires zoals riemen en sjaals ruilen. In het Naaiatelier (zaal 1) heb je de mogelijkheid je nieuwe outfit te pimpen. Kleding die overblijft, gaat naar ReShare (Leger des Heils).

Room/ Zaal 11: ‘Laudato Si; over de zorg van het gemeenschappelijk huis’ Een statement van Paus Franciscus over bewust leven.
11:00-12:30 uur
Waarom was eerste eigen gezaghebbend document van deze non-conventionele Paus in 2015 een ‘milieu-encycliek’? Fred van Iersel is een inspirerend spreker. Hij praat je op zaterdag 23 april van 11.00 – 12.30u bij over dit document en gaat erover in gesprek met wie wil. Wat staat er in, wat wil Franciscus hiermee bereiken en wat hebben wij, moderne bewoners van het koude kleine kikkerlandje aan de Noordzee er mogelijk aan? Weet hij daadwerkelijk mensen te inspireren tot een verandering van lifestyle en is hij daarmee een welkome invloedrijke gamechanger of valt dat wel tegen?

Deze lezing van Dr. Fred van Iersel is een bijdrage van DEZINNEN, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog, aan de Dag van de Aarde 2016.

Room/ Zaal 1: Naai Atelier (ongoing)

Room / Zaal 2: Operation Steenbreek
13:00-14:00 uur
De aarde die het dichtst bij ons is de straat en onze tuin. Hoe kan je je de aarde in de straat en tuin tot bloei krijgen? De 1ste en 2de wet van de bodem worden toegelicht. En de aanwezigen worden uitgenodigd om mee te doen met de Operatie Steenbreek. Hiervoor krijgen ze een verrassing.

Room/ Zaal 4: Den Haag Fossielvrij
13:00-14:00 uur
Wilt u meehelpen om klimaatverandering en zeespiegelstijging te beperken? Dat is makkelijker dan u misschien denkt. Want met (uw) geld kunt u sturen. Ook als u geen kapitalen op de bank hebt.

Een groeiende groep mensen oefent druk uit op gemeenten, banken of (pensioen)verzekeraars om hun geld terug te trekken uit beleggingen in kolen, olie en gas. En met succes! Steeds meer pensioenfondsen en wereldsteden ‘divesteren’. Dat betekent: ze verkopen hun aandelen in de fossiele industrie en kiezen voor bedrijven die bouwen aan een schone, veilige en fossielvrije samenleving.

Room / Zaal 6: Groene Kerken
13:00-14:00 uur 
Ontdek hoe je als kerk invulling kunt geven aan duurzaamheid, bijvoorbeeld door als kerk het energieverbruik aan te pakken, bewust inkopen te doen en eerlijk te bankieren.http://www.groenekerken.nl/

Garden / Tuin: Compost Bakkers
13:00-14:00 uur
Hoe maak je van groente-, fruit- en tuinresten goede compost? Hoe draagt compost bij aan een gezonde bodem? Welke verschillende manieren zijn er om te composteren? Hoe kan je problemen als fruitvliegjes of geuroverlast voorkomen? Is composteren duur? Kan het ook op een balkon? Of samen met de buurt?

Workshop (buurt)composteren Op al deze vragen en meer krijgt u antwoord tijdens de workshop (buurt)composteren. Het composteringsproces wordt bekeken met de vele diertjes die het composteren mogelijk maken. Wie vragen heeft over of problemen met composteren kan ze tijdens de workshop stellen.

Square / Plein: Happy Healthy Creative Paper Making workshop
13:00-14:00 uur
Waarom recyclen van papier? Super leuk en natuurlijk milieubewust.

Wat leren kinderen? Papier wordt gemaakt van hout, hout komt van bomen, omdat wij veel papier gebruiken worden er veel bomen gekapt: ontbossing. Dit is schadelijk voor het milieu. Wees hier dus zuinig mee en ga hier eventueel creatief mee om door zelf papier te maken van papier dat je eerder hebt gebruikt. Hoe doe je dit? Zie filmpje hieronder

http://nl.wikihow.com/Zo-kun-je-zelf-papier-maken

Did you know that every year people in Europe use around 77.4 billion kilograms of paper and cardboard? That’s a lot of trees being cut down to make paper. Luckily, in the Netherlands, around 80% of paper and cardboard is recycled. But you can also recycle by making your own new paper from old paper!

Deze workshops wordt gegeven door Happy Healthy Creative Learning!

Room / Zaal 1: Naai Atelier
(ongoing)

Room/ Zaal 2: Think Big Act Now
14:15-15:15 uur
De Verborgen Impact van Think Big Act Now toont het eerste complete overzicht van de impact die we hebben op de planeet. Wat we doen om te voorzien in wat we willen is niet altijd even goed voor de planeet. Maar omdat dat gebeurt buiten ons blikveld, kan het gewoon doorgaan. Een elite van ‘big-spenders’ is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de impact op het ecosysteem. Dus: wij westerse consumenten kunnen het verschil maken met onze manier van leven. Niet alleen dagelijks binnenshuis of wekelijks aan de pomp, maar juist aan de andere kant van de wereld, bij het maken en vervoeren van de dingen die we dagelijks kopen. Wij als consument betalen uiteindelijk voor die verborgen impact en wij houden het systeem daarmee in stand. Hoe kunnen we nu positieve invloed uitoefenen en de transitie naar een duurzame wereld realiseren?

Room / Zaal 3: Grote Transitie
14:15-15:15 uur
De wereld is toe aan een economie die gebaseerd is op ecologische grenzen, eerlijk delen, duurzaamheid en regionaal denken. Daar wordt flink aan gebouwd: eten uit de eigen regio en stadslandbouw zijn een trend, evenals o.a. decentrale groene energieopwekking, elektrische auto’s, groene banken en ruil- en deelsystemen. Het is de vraag of deze initiatieven al optellen tot een nieuwe, veerkrachtige economie, of dat ze beperkt blijven in hun uitwerking en zo eigenlijk het oude, onduurzame systeem versterken. Hoe zorgen we voor een regionale economie die duurzaamheid stimuleert en die goed functioneert zonder groei? Wat kan er lokaal, en wat moet er juist op hoger niveau gebeuren? Volgens De Grote Transitie is er al veel mogelijk, maar zijn werk en geld de nog ontbrekende factoren voor de switch naar een duurzame en solidaire economie

Room/ Zaal 4: Energieke wijken
14:15-15:15 uur

Energieke wijkinitiatieven proberen van onderop hun wijken energiezuiniger en duurzamer te maken. Hoe dan ze dat en welke kansen en belemmeringen zien ze om op te schalen? Een gesprek met twee oudere initiatieven en een pas gestart initiatief, en met de zaal.

Room / Zaal 6: AVN (Algemene Vereniging voor Natuur bescherming)
14:15-15:15 uur

De AVN is een 90 jaar oude lobby organisatie voor groen in Den Haag en omstreken.  We richten ons in het bijzonder op het groen-beleid (en omgevingsbeleid) en de uitvoering daarvan in Den Haag en de randgemeenten, maar ook op het provinciale niveau .  Daarnaast besteden we aandacht aan de grote groengebieden (van de Gemeente Den Haag, Staatsbosbeheer, Dunea en Zuid-Hollands Landschap).

Voor onze leden houden we excursies en andere activiteiten en geven een kwartaal blad Haagwinde uit.

Square / Plein: Repair Kids and Karin Nolman art workshops
(ongoing)

 

Lezing Maurits Groen op Haagse Dag van de Aarde (22 april)

Maurits-Groen-website_000Op de Dag van de Aarde, vrijdagmiddag 22 april, geeft Maurits Groen als Duurzaamste Nederlander (Trouw, 2015) zijn visie op wat Nederland en de stad Den Haag te doen staan om het recente VN-klimaatakkoord van Parijs en de rechterlijke uitspraak in de Klimaatzaak in concrete maatregelen om te zetten.

Hij gaat in op vragen als: Hoe zorgen we dat de mooie woorden op papier ook in harde afspraken omgezet worden en uitgevoerd? Wat is daar op lokaal en nationaal niveau voor nodig? Betekent het Paris Agreement dat ook de uitspraak van de rechter nog aangescherpt moet worden?

cover-DeCirculaireEconomie-lowresSocrates Schouten, auteur van het boek De Circulaire Economie en actief voor het burgerinitiatief De Grote Transitie, geeft een eerste reactie. Daarna volgt het gesprek met de zaal.

De bijeenkomst is 22 april van 14:00-15:30 uur in de Christus Triumfatorkerk in de wijk Bezuidenhout (Juliana van Stolberglaan 154) met tot 16:30 uur een borrel. Dit is ook de dag waarop in New York het Paris Agreement ter ondertekening opengesteld wordt.

Haagse Dag van de Aarde – festival
Op zaterdag 23 april laten duurzame initiatieven zich zien op een informatiemarkt en in workshops van 10:00 – 15:30 uur op dezelfde locatie. De Haagse Dag van de Aarde is een initiatief van de Christus Triumfatorkerk i.s.m. Duurzaam Den Haag.

Art from Scrap Competition at Earth Day 2016

In 2016, Earth Day The Hague has two themes: Less trash, more Beautiful City and Green Energy.

First, let’s talk trash. Our goal is to make the whole process of trash more transparent and, through a number of activities and workshops, explain the importance of buying and recycling mindfully. Here are some ideas we hope to incorporate: buying second hand and doing clothing exchanges; purchase (hopefully Fairtrade) items with minimal packaging or make your own products (home made soap anyone?); upcycle; use your plastic items at least twice before recycling, etc).

We are also inviting local elementary schools to participate in a school-wide contest to create Art from Scrap. Each school is then encouraged to choose their top winners and bring them to Earth Day 2016 where a panel of professional judges, from artists and gallery owners to environmentalists, will award the top projects. We are inspired by artist Merijn Tinga, a.k.a The Plastic Soup surfer. This piece, entitled The Plastic Capman can be seen at the Victor Laurentius Gallery in New Babylon.

IMG_0294

The Plastic Capman, by artist Merijn Tinga, also known as Plastic Soup Surfer. 

What happens when you throw your plastic bag in the recycling bin? Is it actually recycled or is it burned? Is it really better to recycle, or is just a gimmick of sorts? Well, according to this Upworthy article from 2014, every piece of plastic ever made still exists. That means, it never goes away; it only gets smaller and smaller. So what’s the point of recycling? Well, actually, “Recycling plastic takes 88% less energy than making plastic from raw materials.  If you throw that plastic bag on the sand and it ends up in the ocean, what happens to it? Who cleans it up? If you throw something away, what is away? Where does it actually go?

We have invited organizations like Seafirst Foundation, Gemeente Den Haag trash and recycling division, and more to help explain these things to us.

Our second theme is exploring renewable energy as well as energy-saving ideas for your home and office. Renewable energy companies are invited to showcase their products and energy experts invited to make green energy choices more understandable, or user-friendly.

The final line up of workshops and participants is still in the works, but you can get updates here or on our Facebook page.