No more plastic soup please!

(Zie onderstaande Nederlandse tekst)

The international theme of Earth Day 2018 is Ending Plastic Pollution. When we think of plastic, we most likely think of the insane amounts of plastic trash that end up in the world’s oceans, damaging marine life and ecosystems, littering beaches and waterways. Plastics also get into our food chain and are associated with hormone disruption in the human body.

With China’s recent decision to no longer recycle the world’s plastics, this crushing problem is now in our thoughts more than ever, as each nation must decide what to do with all of that plastic.

By 2050, it is estimated that there will be more plastic in the
world’s oceans than fish. Every human being on earth depends on
the oceans. We have the responsibility to protect the oceans and
their inhabitants so they remain for future generations.
~Earth Day Network

Logo PSF (1)Given the international theme of Earth Day 2018, we are pleased to announce that the Plastic Soup Foundation will also participate in Earth Day The Hague. Founded in 2011, The Dutch Plastic Soup Foundation has a theme of “No Plastic Waste in our Waters.”

In our oceans and seas there is an ever increasing amount of plastic trash. This comes from trash that is thrown on the streets, leftover fish nets that are not cleaned up, but also through washing synthetic clothing or through brushing your teeth. All these different types of plastic form  what is known as “plastic soup” in our seas and oceans.

Plastic Soup Foundation wants to do something about it!

Here is a partial list of their campaigns against plastic waste:

Beat the Microbead

My Little Plastic Footprint App

Ocean Clean Wash

Here are the three tenets of the Plastic Soup Foundation:

Be aware: The Plastic Soup Foundation constantly draws attention to plastic soup through campaigns, news articles and social media.

Get educated: Anyone who wants to find out more about plastic soup is in the right place when they come to us. For instance in 2016 Plastic Soup Foundation developed educational programs for primary schools and secondary schools. In addition we work together with experts, politicians, organizations, universities and companies which have similar missions or visions.

Find solutions: The Plastic Soup Foundation stimulates all possible (innovative) solutions which help tackle the causes of plastic soup at source. Measures which prevent plastic entering the environment, water and eventually ending up in the sea have the greatest impact in our opinion. This includes reducing the amount of single-use consumer plastics, the development of a Plastic Footprint for companies as well as smart devices which collect plastic in waterways.

Please visit the Plastic Soup Foundation website to learn more. And of course, you can visit their stand at Earth Day The Hague 2018 on Saturday, April 21st, from 10.00 am-3:00pm, Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154.

NEDERLANDS

Het internationale thema van de Dag van de Aarde 2018 is “Plastic Vervuiling Stoppen”. Wanneer wij aan plastic denken, denken wij vooral aan de enorme hoeveelheid plastic afval dat terechtkomt in oceanen, het zeeleven en ecosystemen beschadigt en stranden vervuilt. Plastic komt ook terecht in onze voedselketen en dit wordt geassocieerd met hormoon schommelingen in het menselijk lichaam.

Door de recente beslissing van China om te stoppen met het recyclen van plastic, is dit verwoestende probleem nu nog belangrijker voor ons, omdat elk land moet besluiten wat er met al dat plastic gaat gebeuren.

Naar schatting zal er in 2050 meer plastic in de oceanen zijn dan vissen. Elk mens op aarde is afhankelijk van oceanen.  Het is onze verantwoordelijkheid om de oceanen en het zeeleven te beschermen, zodat deze behouden blijven voor toekomstige generaties.
~Dag van de Aarde Netwerk

In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Dit komt van afval wat we op straat weggooien, visnetten die achterblijven, maar ook door het wassen van synthetische kleding of door je tanden te poetsen. Al deze verschillende soorten plastic vormen samen in de zeeën en oceanen de plastic soep.

Geen plastic in onze water!

Dat is de missie van de Nederlandse Plastic Soup Foundation, die in 2011 werd opgericht. Inmiddels behoren we volgens de internationale pers tot ‘One of the leading advocacy groups to tackle plastic pollution.’ Daarbij halen we geen plastic uit het water. We zorgen dat het er niet (meer) in komt. Dit doen we door een vaste aanpak:

Be aware: De Plastic Soup Foundation vraagt continu aandacht voor de plastic soup via campagnes, nieuwsberichten en social media.

Get educated: Wie zich wil verdiepen in de plastic soup is bij ons aan het goede adres. Zo ontwikkelden we in 2016 gastlessen voor basisscholen en het voortgezet onderwijs. In 2017 zijn we gestart met het ontwikkelen van een nieuw digitaal educatieprogramma voor het basisonderwijs, mede mogelijk gemaakt door Aldi. Verder werken wij samen met deskundigen, politici, organisaties, universiteiten en bedrijven die een aansluitende missie of visie hebben.

Find solutions: Plastic Soup Foundation stimuleert alle mogelijke (innovatieve) oplossingen die helpen om de plastic soup aan de bron te bestrijden. Maatregelen die voorkomen dat plastic in het milieu, water en uiteindelijk in zee terechtkomt hebben wat ons betreft de meeste impact. Denk hierbij aan het terugdringen van single-use consumentenplastics, de ontwikkeling van een Plastic Footprint-scan voor bedrijven maar ook installaties die op een slimme wijze plastic afvangen in rivieren.

Samenwerken?

Zou u met ons willen samenwerken? Heeft u een initiatief of wilt u een actie ondersteunen?  Hier ziet u een aantal manieren om zelf in actie te komen als particulier of als bedrijf.  U kunt ook direct met ons contact opnemen.

Bezoek Plastic Soup Foundation tijdens Dag van de Aarde Den Haag op zaterdag 21 april, 2018, 10.00-15.00 uur in de Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154.

Coming to your neighborhood soon! A public refrigerator . . .

A project to address food waste and poverty

Did you know that the Dutch waste 2.5 billion euros a year in food? We throw  away one million loaves of bread a day in the Netherlands alone!

You can imagine how many people would be able to have breakfast and / or lunch every day if this food was passed on rather than tossed. The unnecessary disposal of food is not only a waste but also bad for the environment and everyone’s wallet. At the same time 2.5 million people still live below the poverty line in the Netherlands. Those two things should not be able to coexist.

Luckily, there is an organization (name still going through the copyright process) that wants to try to reduce the gap between these two issues with a remarkably simple plan: a public refrigerator.

TeGek02X4482Spearheading this project is entrepreneur, do-gooder and actress Arna van der Sloot.

Arna will be at Earth Day The Hague on Saturday April 21st, 2018 to tell us more about the initial success of the refrigerator pilot project and her plan to expand into neighborhoods throughout The Hague.

Here is the concept: A refrigerator is placed at various community centers, churches and mosques for people in the area to drop off left over food. Once a day, the remaining prepared fresh produce is collected by a volunteer from affiliated catering establishments. The containers are then stickered by the catering staff according to the rules of the Commodities Act using the specially designed and supplied stickers. The volunteer at the location ensures that the special (sustainable) trays are sealed properly in the fridge. Anyone who deems it necessary is free to take food out of the fridge that he or she needs. Potential users of the free food program include homeless people, people who are (temporarily) unemployed, students, the elderly, and others. It is up to people to decide whether they can claim the food;  we do not pass judgment on that. In this way we continue to fight food waste while by providing a free fresh meal for those who are (temporarily) struggling to make ends meet. A win-win situation!

Een project tegen armoede en voedselverspilling

Nederlanders verspillen per jaar 2,5 miljard euro aan voedsel. We gooien in Nederland per dag alleen al 1 miljoen broden weg! U kunt zich voorstellen hoeveel mensen daar elke dag van zouden kunnen ontbijten en/of lunchen. Het onnodig weggooien van voedsel is niet alleen zonde maar ook slecht voor het milieu en ieders portemonnee. Tegelijkertijd leven er in Nederland nog steeds 2,5 miljoen mensen onder de armoedegrens. Die twee dingen zouden niet naast elkaar moeten kunnen bestaan. Wij willen proberen met dit plan het gat tussen die twee zaken iets te verkleinen.

Het is een vitrinekoelkast die bij een buurtcentrum, een kerk, een moskee of een andere locatie  wordt neergezet. Een maal per dag worden de overgebleven bereide versproducten bij aangesloten horecagelegenheden opgehaald door een vrijwilliger. De bakjes zijn dan door de horecamedewerkers volgens de regels van de warenwet gestickerd  met behulp van de speciaal ontworpen en meegeleverde stickers.

De vrijwilliger van de locatie zorgt ervoor dat de speciale (duurzame) bakjes geseald in het koelkastje worden gezet. Iedereen die het nodig acht is vrij om uit het koelkastje te halen waar hij behoefte aan heeft. Dat kunnen dak -en thuislozen zijn, mensen die (tijdelijk) werkeloos zijn, studenten, ouderen, enz.  Het is aan mensen zelf om te beoordelen of ze aanspraak kunnen maken op het eten, wij vellen daar geen oordeel over.  Op deze manier gaan we voedselverspilling verder tegen én helpen we mensen die (tijdelijk) in zwaar weer zitten aan een gratis verse maaltijd.

Initiatiefnemer Arna van der Sloot (zie foto boven) doet mee met Dag van de Aarde. Je kan meer over haar geweldige project leren tijdens Internationale Dag van de Aarde op zaterdag 21 april, 10.00-15.00 uur in de Christus Triumfatorkerk. Juliana van Stolberglaan 154.

Our Sponsors!

Have you heard these before?
Think globally, act locally
Buy locally . . .support your local economy
It takes a village to . . . .
There’s no free lunch in life . . .
Everybody needs a helping hand

All of these apply to Earth Day as well. Without the help of partners, community volunteers and sponsors, Earth Day The Hague 2016 would not be possible.

Thus, we would like to give credit where credit is due.

Earth Day The Hague has received the gracious support of the following organizations:

CTK-logoChristus Triumfatorkerk has chosen to sponsor Earth Day The Hague by making it a church-supported activity and providing their entire site for our use.Since the church relies on income gained from room rentals to cover the costs of maintaining such a large building, this is quite a generous gift! Speaking of ‘buying locally’,  are you planning a meeting or event and looking for a location? Consider renting at the Christus Triumfatorkerk.

 

LogoDDH      Duurzaam Den Haag signed on as a co-coordinator for ‘Haagse Dag van de Aarde’ or Earth Day The Hague 2016. This means they dedicated employee hours to help with coordination, planning and PR and contributed to the overall budget. This has allowed Earth Day The Hague 2016 to expand its program, including  more workshops and the addition of  keynote speaker Maurits Groen on Friday, April 22nd at 14:00. This means a broader audience and hopefully more visitors to attend workshops and visit the environmental non-profit and eco market booths. Special thanks go to Lennart van der Linde, who was the main coordinator from Duurzaam Den Haag for this event.

156714_fullimage_logo_nlEvents are fun to plan and a joy to visit, but as the saying goes, there’s no free lunch in life. Everything has costs, and when planning a public even, those costs can really add up! Thus, we are thankful for the generous donations received from two grants by Fonds1818 and The Gemeente Den Haag.
These funding organizations are approached by many a group and they must decide whom they will support. We are thankful that they viewed Earth Day The Hague 2016 worthy of funding.

joe-contact_medium

Joe’s Groente en Fruit Theresiastraat 236

We are also happy to report that two Bezuidenhout businesses have sponsored our event: Joe’s Groente en Fruit Shop  located at Theresiastraat 236 and Bakkerij Hans en Frans Hessing, located at Theresiastraat 131 . This means the vegetables and herbs going into that lovely Syrian soup and salad will be sourced from a local business, as well as from pesticide-free origins. And the bread for sandwiches will be baked by your local baker!

 

 

theresiastraat_binnen-g

Bakkerij Hans en Frans Hessing Theresiastraat 131

 

And last but certainly not least, we can not pull off such an event without a team of volunteers! We have approximately 25 volunteers working to make this event a success. And yes: It does take a village to bring Earth Day to The Hague.

Toelichting Workshops

Please be aware that this list is from our 2016 event. The 2018 workshops are still to be dertermined. Please  SAVE THE DATE! Saturday, April 21st, 2018, 10:00am-3:00pm (11.00-15.00 u)

2016 program: Zaterdag 23 april, 2016
Haagse Dag van de Aarde Workshops


Room/ Zaal 1: Eigen Zeep maken/ Make your own soap

11:00-12:00 uur

Room/ Zaal 1: Naai Atelier (doorlopend) Sewing Atelier
(ongoing)

Room/ Zaal 2: Gemeente Den Haag Municipality of The Hague
11:00-12:00 uur
Hoe gaat Den Haag met zijn afval om? Hoeveel wordt gescheiden en hoe? Waar kunnen mensen hun afval kwijt? Waar wil de gemeente naartoe en waarom? Hoe kunnen initiatieven in de stad daaraan bijdragen? Wat zijn knelpunten en mogelijke oplossingen daarvoor? Wat willen Hagenaars zelf?

Room 4/ Zaal 4: 070 Energiek / Energie Party (Energy Party)
11:00-12:00 uur
Tijdens een EnergyParty ontdek je welke mogelijkheden er zijn om je energieverbruik te verlagen. We doen dit door de energierekeningen bij elkaar te leggen en een leuk spel te spelen. Hierbij ontdek je samen met de andere deelnemers welke mogelijkheden er zijn om minder energie te verbruiken en ontwikkel je inzicht in de specifiek voor jou interessante maatregelen. Zo leer je bijvoorbeeld wat efficiënter verwarmen of LED-verlichting je kan opleveren. Tijdens de EnergyParty helpen de kennis van je medespelers en de spelkaarten je om een goed inzicht in je eigen energieverbruik te ontwikkelen.

Om mee te kunnen doen aan de EnergyParty is het belangrijk om je energierekening mee te nemen. Square / Plein: Repair Kids and Karin Nolman art workshops (ongoing)

Room/ Zaal 6: Kledingruil/ Clothing Exchange Kleed je duurzaam in stijl!
11:00-12:30 uur
Clean out your closet and bring your gently-used clothing to exchange with others! Get something new-to-you and give your clothing a second life through a new owner! Please invite friends!

Aanmelden kan via zusteen@gmail.com of het Facebookevent: https://www.facebook.com/events/1732118820359203/

You can register via zusteen@gmail.com or the Facebook event: https://www.facebook.com/events/1732118820359203/

Je kunt ook kledingaccessoires zoals riemen en sjaals ruilen. In het Naaiatelier (zaal 1) heb je de mogelijkheid je nieuwe outfit te pimpen. Kleding die overblijft, gaat naar ReShare (Leger des Heils).

Room/ Zaal 11: ‘Laudato Si; over de zorg van het gemeenschappelijk huis’ Een statement van Paus Franciscus over bewust leven.
11:00-12:30 uur
Waarom was eerste eigen gezaghebbend document van deze non-conventionele Paus in 2015 een ‘milieu-encycliek’? Fred van Iersel is een inspirerend spreker. Hij praat je op zaterdag 23 april van 11.00 – 12.30u bij over dit document en gaat erover in gesprek met wie wil. Wat staat er in, wat wil Franciscus hiermee bereiken en wat hebben wij, moderne bewoners van het koude kleine kikkerlandje aan de Noordzee er mogelijk aan? Weet hij daadwerkelijk mensen te inspireren tot een verandering van lifestyle en is hij daarmee een welkome invloedrijke gamechanger of valt dat wel tegen?

Deze lezing van Dr. Fred van Iersel is een bijdrage van DEZINNEN, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog, aan de Dag van de Aarde 2016.

Room/ Zaal 1: Naai Atelier (ongoing)

Room / Zaal 2: Operation Steenbreek
13:00-14:00 uur
De aarde die het dichtst bij ons is de straat en onze tuin. Hoe kan je je de aarde in de straat en tuin tot bloei krijgen? De 1ste en 2de wet van de bodem worden toegelicht. En de aanwezigen worden uitgenodigd om mee te doen met de Operatie Steenbreek. Hiervoor krijgen ze een verrassing.

Room/ Zaal 4: Den Haag Fossielvrij
13:00-14:00 uur
Wilt u meehelpen om klimaatverandering en zeespiegelstijging te beperken? Dat is makkelijker dan u misschien denkt. Want met (uw) geld kunt u sturen. Ook als u geen kapitalen op de bank hebt.

Een groeiende groep mensen oefent druk uit op gemeenten, banken of (pensioen)verzekeraars om hun geld terug te trekken uit beleggingen in kolen, olie en gas. En met succes! Steeds meer pensioenfondsen en wereldsteden ‘divesteren’. Dat betekent: ze verkopen hun aandelen in de fossiele industrie en kiezen voor bedrijven die bouwen aan een schone, veilige en fossielvrije samenleving.

Room / Zaal 6: Groene Kerken
13:00-14:00 uur 
Ontdek hoe je als kerk invulling kunt geven aan duurzaamheid, bijvoorbeeld door als kerk het energieverbruik aan te pakken, bewust inkopen te doen en eerlijk te bankieren.http://www.groenekerken.nl/

Garden / Tuin: Compost Bakkers
13:00-14:00 uur
Hoe maak je van groente-, fruit- en tuinresten goede compost? Hoe draagt compost bij aan een gezonde bodem? Welke verschillende manieren zijn er om te composteren? Hoe kan je problemen als fruitvliegjes of geuroverlast voorkomen? Is composteren duur? Kan het ook op een balkon? Of samen met de buurt?

Workshop (buurt)composteren Op al deze vragen en meer krijgt u antwoord tijdens de workshop (buurt)composteren. Het composteringsproces wordt bekeken met de vele diertjes die het composteren mogelijk maken. Wie vragen heeft over of problemen met composteren kan ze tijdens de workshop stellen.

Square / Plein: Happy Healthy Creative Paper Making workshop
13:00-14:00 uur
Waarom recyclen van papier? Super leuk en natuurlijk milieubewust.

Wat leren kinderen? Papier wordt gemaakt van hout, hout komt van bomen, omdat wij veel papier gebruiken worden er veel bomen gekapt: ontbossing. Dit is schadelijk voor het milieu. Wees hier dus zuinig mee en ga hier eventueel creatief mee om door zelf papier te maken van papier dat je eerder hebt gebruikt. Hoe doe je dit? Zie filmpje hieronder

http://nl.wikihow.com/Zo-kun-je-zelf-papier-maken

Did you know that every year people in Europe use around 77.4 billion kilograms of paper and cardboard? That’s a lot of trees being cut down to make paper. Luckily, in the Netherlands, around 80% of paper and cardboard is recycled. But you can also recycle by making your own new paper from old paper!

Deze workshops wordt gegeven door Happy Healthy Creative Learning!

Room / Zaal 1: Naai Atelier
(ongoing)

Room/ Zaal 2: Think Big Act Now
14:15-15:15 uur
De Verborgen Impact van Think Big Act Now toont het eerste complete overzicht van de impact die we hebben op de planeet. Wat we doen om te voorzien in wat we willen is niet altijd even goed voor de planeet. Maar omdat dat gebeurt buiten ons blikveld, kan het gewoon doorgaan. Een elite van ‘big-spenders’ is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de impact op het ecosysteem. Dus: wij westerse consumenten kunnen het verschil maken met onze manier van leven. Niet alleen dagelijks binnenshuis of wekelijks aan de pomp, maar juist aan de andere kant van de wereld, bij het maken en vervoeren van de dingen die we dagelijks kopen. Wij als consument betalen uiteindelijk voor die verborgen impact en wij houden het systeem daarmee in stand. Hoe kunnen we nu positieve invloed uitoefenen en de transitie naar een duurzame wereld realiseren?

Room / Zaal 3: Grote Transitie
14:15-15:15 uur
De wereld is toe aan een economie die gebaseerd is op ecologische grenzen, eerlijk delen, duurzaamheid en regionaal denken. Daar wordt flink aan gebouwd: eten uit de eigen regio en stadslandbouw zijn een trend, evenals o.a. decentrale groene energieopwekking, elektrische auto’s, groene banken en ruil- en deelsystemen. Het is de vraag of deze initiatieven al optellen tot een nieuwe, veerkrachtige economie, of dat ze beperkt blijven in hun uitwerking en zo eigenlijk het oude, onduurzame systeem versterken. Hoe zorgen we voor een regionale economie die duurzaamheid stimuleert en die goed functioneert zonder groei? Wat kan er lokaal, en wat moet er juist op hoger niveau gebeuren? Volgens De Grote Transitie is er al veel mogelijk, maar zijn werk en geld de nog ontbrekende factoren voor de switch naar een duurzame en solidaire economie

Room/ Zaal 4: Energieke wijken
14:15-15:15 uur

Energieke wijkinitiatieven proberen van onderop hun wijken energiezuiniger en duurzamer te maken. Hoe dan ze dat en welke kansen en belemmeringen zien ze om op te schalen? Een gesprek met twee oudere initiatieven en een pas gestart initiatief, en met de zaal.

Room / Zaal 6: AVN (Algemene Vereniging voor Natuur bescherming)
14:15-15:15 uur

De AVN is een 90 jaar oude lobby organisatie voor groen in Den Haag en omstreken.  We richten ons in het bijzonder op het groen-beleid (en omgevingsbeleid) en de uitvoering daarvan in Den Haag en de randgemeenten, maar ook op het provinciale niveau .  Daarnaast besteden we aandacht aan de grote groengebieden (van de Gemeente Den Haag, Staatsbosbeheer, Dunea en Zuid-Hollands Landschap).

Voor onze leden houden we excursies en andere activiteiten en geven een kwartaal blad Haagwinde uit.

Square / Plein: Repair Kids and Karin Nolman art workshops
(ongoing)

 

Eco-shopping: BusyBeezzz

BusyBeezzz is een samenwerking tussen drie creatieve vriendinnen, die graag zelf dingen maken, houden van de natuur en (volks)tuinieren en recyclen. Samen ontwikkelen zij mooie, eerlijke en handgemaakte producten zoals tassen, schorten en verzorgingsproducten van natuurlijke ingrediënten.

Kraam op Earth Day
BusyBeezzzOp Earth Day Den Haag komt Elmarie producten van BusyBeezzz verkopen. Elmarie groeide op in Zuid-Afrika, waar haar moeder een atelier voor trouwjurken had. Tussen de stoffen leerde zij al jong van haar moeder werken met de naaimachine. Later volgde ze een opleiding in textiel en ging ze in Londen woonde, waar ze jarenlang projectleidster was van een initiatief waarbij vrijwilligers van allerlei ethniciteiten samenwerkten aan het realiseren van 51 wandtapijten die samen de geschiedenis van de wijk vertelden.
Nu woont zij in Utrecht Kanaleneiland waar ze via haar werk bij Huis van Vrede een open naaiatelier leidt voor asielzoekers, nieuwkomers en buurtbewoners. Een project dat mensen verbindt die leven in een tijd van onzekerheid en wachten en ze ruimte biedt om nieuwe vaardigheden te leren en nuttig bezig te zijn.
Elmarie verkoopt spullen die in het open atelier in Utrecht zijn gemaakt. Een droom is op termijn een industriële naaimachine bij elkaar te verdienen.

Lees meer over BusyBeezzz op hun website.