Past workshops in 2016

Here is a list of the programs from 2016. The workshops for 2018 are coming soon!

2016 workshops

Room/ Zaal 1: Eigen Zeep maken/ Make your own soap
11:00-12:00 uur
Room/ Zaal 1: Naai Atelier (doorlopend) Sewing Atelier
(ongoing)

Room/ Zaal 2: Gemeente Den Haag Municipality of The Hague
11:00-12:00 uur
H
oe gaat Den Haag met zijn afval om? Hoeveel wordt gescheiden en hoe? Waar kunnen mensen hun afval kwijt? Waar wil de gemeente naartoe en waarom? Hoe kunnen initiatieven in de stad daaraan bijdragen? Wat zijn knelpunten en mogelijke oplossingen daarvoor? Wat willen Hagenaars zelf?

Room 4/ Zaal 4: 070 Energiek / Energie Party (Energy Party) 11:00-12:00 uur
Tijdens een EnergyParty ontdek je welke mogelijkheden er zijn om je energieverbruik te verlagen. We doen dit door de energierekeningen bij elkaar te leggen en een leuk spel te spelen. Hierbij ontdek je samen met de andere deelnemers welke mogelijkheden er zijn om minder energie te verbruiken en ontwikkel je inzicht in de specifiek voor jou interessante maatregelen. Zo leer je bijvoorbeeld wat efficiënter verwarmen of LED-verlichting je kan opleveren. Tijdens de EnergyParty helpen de kennis van je medespelers en de spelkaarten je om een goed inzicht in je eigen energieverbruik te ontwikkelen.

Om mee te kunnen doen aan de EnergyParty is het belangrijk om je energierekening mee te nemen.
Square / Plein: Repair Kids and Karin Nolman art workshops (ongoing)

13:00-14:00 uur
Room/ Zaal 1: Eigen Zeep maken, session two

Room/ Zaal 1: Naai Atelier (ongoing)

Room / Zaal 2: Operation Steenbreek
13:00-14:00 uur
De aarde die het dichtst bij ons is de straat en onze tuin. Hoe kan je je de aarde in de straat en tuin tot bloei krijgen? De 1ste en 2de wet van de bodem worden toegelicht. En de aanwezigen worden uitgenodigd om mee te doen met de Operatie Steenbreek. Hiervoor krijgen ze een verrassing.

Room/ Zaal 4: Den Haag Fossielvrij
13:00-14:00 uur

Wilt u meehelpen om klimaatverandering en zeespiegelstijging te beperken? Dat is makkelijker dan u misschien denkt. Want met (uw) geld kunt u sturen. Ook als u geen kapitalen op de bank hebt.

Een groeiende groep mensen oefent druk uit op gemeenten, banken of (pensioen)verzekeraars om hun geld terug te trekken uit beleggingen in kolen, olie en gas. En met succes! Steeds meer pensioenfondsen en wereldsteden ‘divesteren’. Dat betekent: ze verkopen hun aandelen in de fossiele industrie en kiezen voor bedrijven die bouwen aan een schone, veilige en fossielvrije samenleving.

Room / Zaal 6: Groene Kerken
13:00-14:00 uur

Garden / Tuin: Compost Bakkers
13:00-14:00 uur

Hoe maak je van groente-, fruit- en tuinresten goede compost? Hoe draagt compost bij aan een gezonde bodem? Welke verschillende manieren zijn er om te composteren? Hoe kan je problemen als fruitvliegjes of geuroverlast voorkomen? Is composteren duur? Kan het ook op een balkon? Of samen met de buurt?

Workshop (buurt)composteren
Op al deze vragen en meer krijgt u antwoord tijdens de workshop (buurt)composteren. Het composteringsproces wordt bekeken met de vele diertjes die het composteren mogelijk maken. Wie vragen heeft over of problemen met composteren kan ze tijdens de workshop stellen.

Square / Plein: Happy Healthy Creative Paper Making workshop
13:00-14:00 uur

Waarom recyclen van papier? Super leuk en natuurlijk milieubewust.

Wat leren kinderen?
Papier wordt gemaakt van hout, hout komt van bomen, omdat wij veel papier gebruiken worden er veel bomen gekapt: ontbossing. Dit is schadelijk voor het milieu. Wees hier dus zuinig mee en ga hier eventueel creatief mee om door zelf papier te maken van papier dat je eerder hebt gebruikt. Hoe doe je dit? Zie filmpje hieronder

http://nl.wikihow.com/Zo-kun-je-zelf-papier-maken

Did you know that every year people in Europe use around 77.4 billion kilograms of paper and cardboard? That’s a lot of trees being cut down to make paper. Luckily, in the Netherlands, around 80% of paper and cardboard is recycled. But you can also recycle by making your own new paper from old paper!

Deze workshops wordt gegeven door Happy Healthy Creative Learning!

14:15-15:15 uur
Room / Zaal 1: Naai Atelier (ongoing)

Room/ Zaal 2: Think Big Act Now
14:15-15:15 uur

De Verborgen Impact van Think Big Act Now toont het eerste complete overzicht van de impact die we hebben op de planeet. Wat we doen om te voorzien in wat we willen is niet altijd even goed voor de planeet. Maar omdat dat gebeurt buiten ons blikveld, kan het gewoon doorgaan. Een elite van ‘big-spenders’ is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de impact op het ecosysteem. Dus: wij westerse consumenten kunnen het verschil maken met onze manier van leven. Niet alleen dagelijks binnenshuis of wekelijks aan de pomp, maar juist aan de andere kant van de wereld, bij het maken en vervoeren van de dingen die we dagelijks kopen. Wij als consument betalen uiteindelijk voor die verborgen impact en wij houden het systeem daarmee in stand. Hoe kunnen we nu positieve invloed uitoefenen en de transitie naar een duurzame wereld realiseren?
Room / Zaal 3: Grote Transitie
14:15-15:15 uur

De wereld is toe aan een economie die gebaseerd is op ecologische grenzen, eerlijk delen, duurzaamheid en regionaal denken. Daar wordt flink aan gebouwd: eten uit de eigen regio en stadslandbouw zijn een trend, evenals o.a. decentrale groene energieopwekking, elektrische auto’s, groene banken en ruil- en deelsystemen. Het is de vraag of deze initiatieven al optellen tot een nieuwe, veerkrachtige economie, of dat ze beperkt blijven in hun uitwerking en zo eigenlijk het oude, onduurzame systeem versterken. Hoe zorgen we voor een regionale economie die duurzaamheid stimuleert en die goed functioneert zonder groei? Wat kan er lokaal, en wat moet er juist op hoger niveau gebeuren? Volgens De Grote Transitie is er al veel mogelijk, maar zijn werk en geld de nog ontbrekende factoren voor de switch naar een duurzame en solidaire economie
Room/ Zaal 4: Energieke wijken
14:15-15:15 uur
Room / Zaal 6: AVN (Algemene Vereniging voor Natuur bescherming)
14:15-15:15 uur

Square / Plein: Repair Kids and Karin Nolman art workshops
(ongoing)

Advertenties